8 Eylül 2012 Cumartesi

TüccarNet Teknopark'ta

TüccarNet, e-ticaret projesi ile TeknoPark'a yaptığı başvuru sonrasında komisyonda projesini tanıtarak onay aldı. Şu anda ofis tahsis edilmesini bekliyoruz.

Çok yakında TeknoPark bünyesinde faaliyet gösteren seçkin firmaların arasında bizde yerimizi alacağız.

21 Haziran 2012 Perşembe

Yeni tasarım

Web sitemiz yeni tasarımıyla yayında

http://www.tuccarnet.com

28 Ocak 2012 Cumartesi

2016'da üç milyar internet kullanıcısı olacak

Ntvmsnbc sitesindeki bir habere göre;

İnternetin dev şirketi Google tarafından, Boston Consulting Group'a (BCG) yaptırılan araştırmaya göre, bu artışın büyük bölümü mobil aygıtlar ve cep telefonlarının daha yaygın kullanımından gelecek. Tahminler, bu sektörün 2,3 trilyon dolarlık hacminin 4,2 trilyona çıkacağı yönünde.

Yapılan araştırma, gelecek dört yıl içinde, dünya nüfusunun yarısının, yaklaşık üç milyar kişinin internet kullanacağını öngörüyor. Eldeki veriler, her yıl yaklaşık 200 milyon kişinin ilk kez internet kullanmaya başladığını gösteriyor. Ancak internet sektörü uzmanları, geleneksel kablolu ağlar ve masaüstü bilgisayarlarla internete bağlanmanın geçmişte kalacağını vurguluyor.

Araştırmayı yapan BCG, raporunda, 'yeni internet' diye tanımladığı bir sürece girildiğini belirtiyor. Raporda şu başlıklar öne çıkıyor:
 • İnternet kullanımı artık bir lüks olmaktan çıkacak.
 • İnternet kullanıcılarının yüzde 80'i gelişmekte olan ekonomilerde yaşıyor olacak. Tahminler, gelecek dört yıl içinde Çin'de 800 milyon kişinin internet kullanıyor olacağı yönünde. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki toplam internet kullanıcısı sayısından daha büyük.
 • Kullanıcıların yüzde 80'i internete cep telefonlarından bağlanacak.
 • İnternet daha 'sosyal bir ortam' haline dönüşecek. Özellikle ticarette müşteriler ve şirketler arasındaki sanal iletişim, etkileşim ve sosyal paylaşım artacak. 
Sonuç:
Yukarıdaki haber aslında ticaret konusunda çok dikkat edilmesi gereken bir haberdir. Yeni katılacak kullanıcılarla internetteki ticaret hacmide artacaktır. Yine haberden anlaşılacağı üzere eticaret sektörüne yazılım geliştiren firmalar facebook gibi sosyal ortamları gözardı etmemeliler.

17 Ocak 2012 Salı

E-Ticaret nedir? Faydaları nelerdir?

Elektronik ticaret ya da kısa tabiriyle e-ticaret, 1995 yılından sonra teknolojik ilerlemeye paralel olarak artan internet kullanımının neticesinde ortaya çıkan ve ticaretin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi kavramıdır.

Ticari mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilmesi işlemidir. E-ticaret, ticari işlemlerden biri veya hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşur.

E-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleşmesi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine internetin sunmuş olduğu olanaklarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde etmişlerdir. Eskiden birçok kuruluş televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmaya çalışırken, bugün bunlara internet üzerinden reklamcılık da eklenmiştir.

E-ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), internet gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracı olarak göze çarpmaktadır. E-ticaret açısından en etkin araç olarak kabul edilen yeni internet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, internet üzerinden yapılan bu işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla bir hayli düşüktür.

Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret uygulamaları, güvenli olmakla birlikte maliyeti yüksek sistemlerdi. Günümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, e-ticaret için çok daha uygun bir altyapı sunmaktadır. İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getirdiği avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve orta ölçekli işletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer almalarına imkan sağlamaktadır. E-ticaret, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. E-ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır.Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesini sağlamaktadır.

E-ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarmaktadır.

E-ticaret'i bu kadar gözde kılan unsurlar arasında; e-ticaretin, şirket ile hedef müşteri kitlesi arasında doğrudan ilişki sağlaması, pazarlamacılara istedikleri bilgileri hızlıca sunması, hızlı ve düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor olması olarak sayılabilir. Diğer olumlu unsurlar arasında ise dağıtımda kolaylık ve ucuzluk, tüketici ile daha rahat etkileşimde bulunabilmek, anında geri dönüş alabilmek, dikkat çekicilik, küresel pazarla tanışma, 24 saat hizmet ve anında satış yer alır.

Normal koşullarda ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci, e-ticaret sayesinde 2 yıla kadar inmiş durumdadır. Bugün "Dünyanın en büyük 500" şirketi listesinde bundan daha birkaç yıl önce kurulmuş olan onlarca e-ticaret şirketi yer almaktadır.

Etkisi küresel olan internet ekonomisi, hem ticaret hem de siyaseti etkilemektedir. Tüm dünya çapında, iş dünyasının önderleri, kendi şirketlerinin ayakta kalma ve rekabet edebilmesinde internetin oynadığı rolü kabul etmektedirler. Şirketlerin, bu yeni ekonomide rekabet edebilmek için internetin gücünden yararlanma gereksinimi ortaya çıkmıştır ve bu ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

13 Ocak 2012 Cuma

14 ve 15 Ocak 2012 tarihlerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacağından zaman zaman web sunucumuz devre dışı kalabilir.

12 Ocak 2012 Perşembe

Ücretsiz ve ücretli eticaret sistemlerinin karşılaştırılması

Dünyada açık kaynak kod taraftarı olan programlama ekipleri ve bu ekiplere destek veren gönüllü kullanıcılar tarafından geliştirilen onlarca ücretsiz e-ticaret sistemi mevcut. Bazı kullanıcılar hararetli bir şekilde açık kaynak kodlu sistemleri savunmaktadırlar. Daha ucuza sahip olunduğunu ve daha avantajlı olduğunu söylemektedirler.

Ne kadar doğru?

Ücretsiz ve ücretli e-ticaret sistemi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarına kısaca bir göz atalım ve daha sonra bir senaryo ile eticaret sitemizin kurulum maliyetlerine bakalım.

1. Güvenlik sorunları

a. Ücretsiz e-ticaret sistemlerinde kodlar herkes tarafından incelenebildiği için güvenlik sıkıntısı oluşabilmektedir. Kötü niyetli kişiler (hackerlar) program kodlarına ulaşabildikleri için potansiyel açıkları görüp bu açıklarla saldırılar yapabilmektedirler. Bulunan bu açıklar güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Bazen sitenizin bulunduğu sunucuya kötü niyetli kişiler tarafından saldırı yapılabilmektedir. Ücretsiz yazılım kullandığınızda bu tür sorunlarla kendiniz başa çıkmanız gerekmektedir veya güvenlik için ekstra harcama yapmak zorundasınız.

b. Ücretli yazılımlarda ise hackerların kodlara ulaşma imkanı yoktur. Oluşabilecek potansiyel açıkları kolayca bulamazlar. Güvenlik güncellemeleri daha çabuk ve sorunsuz şekilde yapılabilmektedir. Sitenizin bulunduğu sunucuya saldırı konusunda ise yazılımcı firmanın teknik destek ekibi konu ile ilgilenmektedir.

2. Yönetim maliyetleri

a. Ücretsiz e-ticaret sistemlerinin ilk sahip olma maliyetleri düşük görünse bile web sunucunuzun yönetimi veya ihtiyaca uygun modüllerin geliştirilmesi ekstra masraf çıkaracaktır. Bunun yanında tasarım uygulama gibi etkenlerde düşünüldüğünde teknik bilgisi yeterli olmayan site sahipleri sürekli ekstra harcama yapmak zorunda kalacaktır. Örneğin; en eski ve popüler olan ücretsiz oscommerce isimli eticaret yazılımı, magento yada opencart gibi yine ücretsiz olan yazılımların banka modülleri belli bir ücret karşılığında satılmaktadır. Bu yazılımlarda standart olarak taksit modülleri bulunmamaktadır. Ancak satın alınacak banka modülleri eklenerek takstilendirme yapılabilmektedir.

b. Ücretli yazılımlarda web sunucunuzun yönetimi ve uygun modüllerin geliştirilmesi yada iyileştirilmesi yazılımcı firmanın sorumluluğunda olduğu için sıkıntı yaşamazsınız. Bankaların pos altyapılarında değişiklik olduğunda modüller ihtiyaca uygun olarak ücretsiz olarak düzeltilmektedir.

3. Teknik destek

a. Ücretsiz yazılımlarda sitenizi yönetirken karşılaştığınız sorunlarda, sorununuzu hemen çözebilmek için teknik destek alma imkanınız yoktur. Teknik destek alabileceğiniz kişi yada kuruluşları bulsanız bile ücret talep etmektedirler. Örneğin ücretsiz Magento eticaret uygulamasının kurumsal paketi teknik destek paketiyle birlikte 12000 USD fiyata satılmaktadır.

b. Ücretli yazılımlarda yazılımı geliştiren firma desteğide vermekte ve size birçok konuda yardımcı olmaktadır.

4. Program güncelleme

a. Ücretsiz programlarda güvenlik güncelleştirmeleri yayınlandığında yada yazılımın yeni versiyonu çıktığında bu güncellemeleri kendiniz yapmanız gerekmektedir. Bunun içinde teknik konularda bilginizin olması gerekmektedir. Bazen ücretle almış olduğunuz modüllerinde güncellenmesi gerekmektedir ve bu güncellemeler için sizden yine ücret talep edilecektir.

b. Ücretli yazılımlarda tüm güncellemeler yazılımcı firma tarafından gerçekleştirildiği için başınız ağrımayacaktır.

5. Program özelleştirme

a. Ücretsiz yazılımlarda zaman içerisinde ihtiyaç duyduğunuz modüllerin geliştirilmesi için ekstra para ödemeniz gerekecektir.

b. Ücretli yazılımlarda yazılımı geliştiren firma diğer müşterilerinde kullanabileceği özellikleri ücretsiz olarak eklemektedirler.

Yukarıda yazdığımız konulara şunları da ilave etmek istiyoruz.

Türkiye'de henüz açık kaynak kodlu e-ticaret sistemi bulunmamaktadır. OsCommerce, Magento, OpenCart gibi yabancı menşeli e-ticaret sistemlerinin ödeme altyapıları Türk bankalarının altyapısına uygunluk göstermemektedir. Bu sebeple ülkemizdeki çeşitli yazılımcılar bankalar için sanal pos modülleri geliştirmişlerdir ve bu modülleri satmaktadırlar. Ortalama her bir modül 100 USD olarak satılmaktadır.

Birçok banka EST adlı firmanın geliştirdiği ödeme alt yapısını kullanıyor olsada son zamanlarda garanti bankası bu sistemden ayrılıp kendine özel bir altyapıya geçti, yapı kredi yine kendi altyapısını, asyabank ve türkiye finans bankalarıda kendi altyapılarını kullanmaktadırlar.

Şimdi şöyle bir senaryoyu gözönüne alalım;

Bir e-ticaret sitesi açmak istiyoruz. Fakat web sunucu yönetimi konusunda hiç teknik bilgimiz yok. Tasarım konusunda ise orta seviyede bir bilgimiz var. Grafik tasarım yapamıyoruz fakat tasarımdan htmle dönüştürülmüş sayfaları düzenleyebiliyoruz. Ve sitemizde ücretsiz bir e-ticaret yazılımı kullanmak istiyoruz.

Maliyet tablosu aşağıda ki gibi oluşacaktır.
  1. Sitemizi barındıracağınız web sunucumuz için ücret ödemeliyiz. En ucuz yıllık 100 USD.
  2. Sitemiz için kurulum maliyeti ödemeliyiz. En az 35 USD.
  3. Kullanacağımız banka pos altyapıları için ödeme yapmamız gerekmekte. 5 farklı banka ödeme altyapısı yazılımı için 500 USD (Garanti, Yapı kredi, EST, Türkiye Finans, Asyabank)
  4. Teknik destek için ücret ödemeliyiz. Her bir sorunumuz için en az 35 USD. Yılda 12 defa sorun yaşarsak toplamda 420 USD. Yada bir firma ile teknik destek anlaşması yaparak en iyimser rakamlarla yıllık 500 USD gibi bir bedelle teknik destek anlaşması yapabiliriz.
  5. Sitemizde kullandığımız yazılımın yeni versiyonu çıktığında teknik destek maliyetini tekrar ödemeliyiz. Teknik destek anlaşmamız bu opsiyonu kapsamıyorsa ekstra bedel ödemek zorundayız. Eğer bu opsiyon anlaşmamız içerisindeyse o zaman anlaşmanın bedeli biraz daha yüksek olacaktır.

  Ücretsiz yazılım kullandığımızda ilk sahip olma maliyeti yazılım ve teknik destek hizmetleri olarak yaklaşık olarak 1000 USD civarlarında olacaktır, müşteri kazanmak adına bazı firmalar bazı ücretleri tahsil etmemekte ve daha uygun fiyatlarla site hazırlayabilmektedirler. Yinede en az 500-700 USD civarında bir bedel ödemek durumundayız. Ücretli yazılımlarda ise ilk sahip olma bedeli 750 USD gibi rakamlardan başlamaktadır.

  Yukarıda ki senaryodan da anlaşılacağı üzere ister ücretsiz istersek ücretli bir yazılım kullanalım yıllık ödeyeceğimiz rakamlar yaklaşık olarak birbirlerine denk düşmektedirler. 

  Yıllardır bilgisayar programlama sektöründe ve Türkiye'de ki çeşitli e-ticaret firmalarında çalışan bir programcı olarak söyleyebileceğim şey; E-Ticaret sektöründe hazır paket satışı yapan firmalar aslında talep ettikleri ücretlerde yazılımdan para kazanamamakta, verilen teknik destek maliyeti yazılımdan elde edilecek kar miktarını sıfırlamaktadır ve sadece tasarım gibi hizmetlerden para kazanabilmektedirler. Aslında hazır paket aldığımızda teknik destek hizmeti almış olmaktayız.

  27 Aralık 2011 Salı

  E-Ticaret siteleri için SEO püf noktaları

  Bazı yönlerden arama motorlarının e-ticaret sitelerine karşı garezi vardır. Aslında onları suçlamamalıyız. Düşündüğümüz zaman e-ticaret siteleri içerik yönünden kullanıcılara fazla birşey sunmazlar. Ziyaret ettiğimiz birçok e-ticaret sitesinde kimi zaman ürün açıklamalarını dahi bulamayabiliyoruz yada sadece sitenin kullanmış olduğu tedarikçi entegrasyonunda gelen ürünlerin bilgilerini görüyoruz, site içi zayıf linklerde bunun üzerine eklenince ister istemez arama motorlarında istediğimiz sonucu alamıyoruz. 

  Arama motorlarının en önem verdiği şeylerden birisi içerik ve daha da önemlisi eşsiz içerik dediğimiz daha önceden başka sitelerde yayınlanmamış içeriktir.

  Yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklardan dolayı SEO çalışmalarına bizimde bir katkımız olsun diyerek bu makaleyi yazma ihtiyacı hissettik.

  SEO çalışmalarımızda dikkat edeceğimiz hususlar kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  1. Mümkün olduğunca üreticiler tarafından sağlanan ürün açıklamalarını kullanmayın. Her ne kadar ürün bilgilerini girmek çok zaman alsa da ve zahmetli bir iş olsa da sonuçta ürün satıp para kazanacağımız için müşterilerin bize kolayca ulaşması gerekmektedir. Bununda en önemli yolu arama motorlarında daha üst sıralara çıkabilmektir. Sitemizin içeriği ne kadar zengin olursa ve içinde ki eşsiz içerik ne kadar fazla olursa arama motorları bizi artı puan vererek değerlendirecektir. Üreticilerden gelen ürün açıklamalarının tamamını değiştiremiyorsak bile açıklamaların üzerinde değişiklikler yaparak kendimize eşsiz içerik oluşturabiliriz.

  2. Ürünlerimiz için SEO anahtar kelimeleri oluşturmalıyız. Mümkünse her ürün için anahtar kelimeler bulmalı ve bu anahtar kelimeleri sayfa başlık bilgisi, meta tag bilgisi ve mümkünse sayfaların gövdelerinde kullanmalıyız. Unutmayınız herkes marka ile arama yapmamaktadır ve bulunabilirliğinizin yolu sayfanızın içeriğinden geçmektedir.

  3. Her bir sayfa için mümkünse eşsiz anahtar kelimeler bulmalıyız.

  4. Ürün ve kategori linkleri basit olmalıdır ve içinde anahtar kelimeler kullanılmalıdır.

  5. Tüm ürün detay sayfalarınız ana sayfadan en fazla 2 yada 3 mouse tıklaması uzaklıkta olmalıdır. Ürün detay sayfalarını mümkün olduğunca ana sayfaya yakın olarak tasarlayın.

  6. Sayfa başlık bilgileri (title etiketi) mümkün olduğunca birbirinden farklı olmalıdır. Örneğin şirketinizin adı XYZ Acentası ve aracılık hizmetleri ise sadece XYZ Acentası olarak kullanın ve yanına da kategorinin adı yada ürünün adı gibi bir bilgiyi mutlaka ekleyin. Sayfalarda mümkün olduğunca farklı title bilgileri bize arama motorlarında faydalı olacaktır.

  7. Sayfalar eşsiz meta anahtar (keywords) kelimelerine sahip olmalıdır. Aynı anahtar kelimeler sürekli kullanıldığı zaman arama motorları içeriği çift içerik olarak kabul edip sayfa değerlendirme derecemize kötü yönde etki edebilmektedirler.

  8. Html içerisindeki meta açıklama (meta description) alanımız her sayfaya özel olmalıdır. Açıklamalar her sayfada aynı olursa 7 maddede söylediğimiz gibi bir etki oluşabilmektedir.

  9. Müşterilerinizin ürünlere yorum yapması sayfanın içeriğinin eşsizleştirilmesi bakımından faydalıdır. Ayrıca sayfa içerisinde farklı kelimelerde geçeceği için arama motorlarında sayfanın bulunma olasılığı yükselecektir.

  10. Site içi linkler arama motorlarına fazla birşey ifade etmez. Linklerinizde title etiketinin kullanılması arama motorlarında olumlu bir etki yaratır.

  11. Ürünleriniz için RSS beslemeleri (feed) oluşturun. Arama motorları RSS beslemelerini okuyacağı için yine olumlu etki yaratır.

  12. Ürünlerinizin linklerini facebook, twitter veya bunun gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlayınız ve tek bir mouse tıklamasıyla yayınlanmasını sağlayınız. Bu şekilde kullanıcılar ürünlerinizi yayınladıklarından başka sitelerden sizin sitenize yönelecek linkler oluşacaktır. Biz bunları backlink olarak isimlendirmekteyiz. Backlink sayısında artış olduğunda siteniz daha popüler hale gelecektir.

  13. Sitenizde ki sayfa adlarını düzenleyin. Örneğin www.siteniz.com/urunun-adi.html şeklinde ki bir link arama motoruna www.yoursite.com/?ID=1234. şeklindeki bir linkten daha fazla anlam ifade eder.

  14. Siteniz sitemaplara ihtiyaç duymadan arama motorları tarafından tamamen taranabilir şekilde olmalıdır. Javascript veya flash içerik içinde başka sayfalara yapılan yönlendirmeleri arama motorları tanımadığı için bu tür yönlendirmelerden mümkün olduğunca kaçının. Arama motorları bir sayfayı okuduğunda içeriğini kolayca ayrıştıp linkleri çıkartarak diğer sayfalara ulaşabilmelidir. Sitenizde bu özellik varsa sitemaplara ihtiyaç duymadan direkt olarak siteniz herhangi bir arama motoru tarafından kolayca indekslenebilecektir.

  15. Ürün resimleriniz için ALT etiketini kullanın. ALT etiketine en azından ürün adını yazdırabilirsiniz.

  16. A etiketiyle tanımladığınız linklerde TITLE etiketini mutlaka kullanın. Örneğin <a href=”sayfa.htm” title=”anahtar kelimeler”>)