17 Ocak 2012 Salı

E-Ticaret nedir? Faydaları nelerdir?

Elektronik ticaret ya da kısa tabiriyle e-ticaret, 1995 yılından sonra teknolojik ilerlemeye paralel olarak artan internet kullanımının neticesinde ortaya çıkan ve ticaretin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi kavramıdır.

Ticari mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilmesi işlemidir. E-ticaret, ticari işlemlerden biri veya hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşur.

E-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleşmesi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine internetin sunmuş olduğu olanaklarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde etmişlerdir. Eskiden birçok kuruluş televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmaya çalışırken, bugün bunlara internet üzerinden reklamcılık da eklenmiştir.

E-ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), internet gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracı olarak göze çarpmaktadır. E-ticaret açısından en etkin araç olarak kabul edilen yeni internet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, internet üzerinden yapılan bu işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla bir hayli düşüktür.

Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret uygulamaları, güvenli olmakla birlikte maliyeti yüksek sistemlerdi. Günümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, e-ticaret için çok daha uygun bir altyapı sunmaktadır. İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getirdiği avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve orta ölçekli işletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer almalarına imkan sağlamaktadır. E-ticaret, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. E-ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır.Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesini sağlamaktadır.

E-ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarmaktadır.

E-ticaret'i bu kadar gözde kılan unsurlar arasında; e-ticaretin, şirket ile hedef müşteri kitlesi arasında doğrudan ilişki sağlaması, pazarlamacılara istedikleri bilgileri hızlıca sunması, hızlı ve düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor olması olarak sayılabilir. Diğer olumlu unsurlar arasında ise dağıtımda kolaylık ve ucuzluk, tüketici ile daha rahat etkileşimde bulunabilmek, anında geri dönüş alabilmek, dikkat çekicilik, küresel pazarla tanışma, 24 saat hizmet ve anında satış yer alır.

Normal koşullarda ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci, e-ticaret sayesinde 2 yıla kadar inmiş durumdadır. Bugün "Dünyanın en büyük 500" şirketi listesinde bundan daha birkaç yıl önce kurulmuş olan onlarca e-ticaret şirketi yer almaktadır.

Etkisi küresel olan internet ekonomisi, hem ticaret hem de siyaseti etkilemektedir. Tüm dünya çapında, iş dünyasının önderleri, kendi şirketlerinin ayakta kalma ve rekabet edebilmesinde internetin oynadığı rolü kabul etmektedirler. Şirketlerin, bu yeni ekonomide rekabet edebilmek için internetin gücünden yararlanma gereksinimi ortaya çıkmıştır ve bu ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder